คนกรุงเทพฯ ป่วยวัณโรค 1.4หมื่นคน

กทม. คุมเข้มดูแลวัณโรคพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งคลินิกวัณโรค ในศูนย์สาธารณสุข 53 แห่ง โดยแหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร( กทม.) แจ้งว่า จากกรณีการพบนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อวัณโรค นั้นในส่วนของ กทม. ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามควบคุมโรคดังกล่าวตามแผนการทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

โดยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วซึ่งนักเรียนที่ป่วยจะได้รับการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนก็จะหายได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกทม.ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 แห่งจากทั้งหมด 68 แห่งเปิดเป็นคลินิกวัณโรค ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ จะมีการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยวั ณโรค เมื่อมาโรงพยาบาลโดยซักประวัติผู้ป่วยที่มี อาการสงสัยวัณโรค 6 ข้อ คือ ไอนานมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปเสมหะมีเลือดปน มีไข้ตอนบ่ายหรือเย็นหรือตอนกลางคืนบ่อยในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในรอบ 1 เดือน ที่ผ่านมา (คือลดเกิน 5% ของน้ำหนักเดิม) เหงื่อออกมากตอนกลางคืนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา(ในลักษณะเหงื่อออกชุ่มตัว) และต่อมน้ำเหลือง โต หรือเสียงแหบ ทั้งนี้เมื่อมีอาการสงสัยว่าป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย และจัดให้เข้าระบบเร่งด่วน (Fast track หรือ One Stop Service โดยไม่ให้รวมกับผู้ป่วยอื่น รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับประมาณการผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ล่าสุดในปี 2559 มีประมาณ 14,000 คน แต่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษา ประมาณ 10,000 คน เนื่องจากบางส่วนคือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และไม่ได้อยู่ในระบบสาธารณสุขอย่างถูกต้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth